Czym są cechy motoryczne?

Czym są cechy motoryczne?

Czym są te cechy motoryczne i jak kształtujemy je na zajęciach Active BABY? To pytanie, które dość często pojawia się wśród rodziców najmłodszych naszych sportowców.

Równie często pytacie, czym różnią się poszczególne zajęcia i czy faktycznie pracujemy na nich nad innymi zdolnościami. Czy warto zapisać dziecko na różne zajęcia i czy nie jest to powielanie tych samych treningów?

Takich i podobnych pytań jest wiele, zatem poniżej w kilku zdaniach nasz ekspert i fizjoterapeuta opisuje poszczególne cechy motoryczne, czym one są i czemu służą w rozwoju dziecka. Infografika w prosty i obrazowy sposób pokazuje różnice pomiędzy poszczególnymi zajęciami w ramach programu Active BABY.

 Dbając o prawidłowy rozwój motoryczny dziecka należy skupić się na kształtowaniu jego cech motorycznych. Program zajęć Active BABY stworzony jest tak, aby pracować nad poszczególnymi cechami, jednak intensywność pracy nad daną cechą motoryczną zależy od rodzaju proponowanych przez nas zajęć.

Siła – możliwość i umiejętność pokonywania i przeciwstawiania się oporom sił zewnętrznych oraz grawitacji

Szybkość – umiejętność wykonywania ruchu w jak najkrótszym czasie. Podstawą wypracowania szybkości jest prawidłowa koordynacja nerwowo-mięśniowa

Wytrzymałość – umiejętność przeciwdziałania siłom zewnętrznym i grawitacji w jak najdłuższym czasie i jak najniższym kosztem energii

Zręczność – wykonanie zadania ruchowego w sposób szybki, płynny, ale także ekonomiczny i prawidłowy

Rzuty i chwyty – połączenie umiejętności odpowiedniej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz odpowiedniej koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej

Koordynacja – zdolność wykonywania złożonych przestrzennie ruchów i umiejętność szybkich zmian pozycji oraz dostosowywania się do dynamiki i zmian w otoczeniu

Równowaga – umiejętność utrzymania i dostosowania pozycji przy ograniczonej płaszczyźnie podstawy lub ruchomym podłożu